تبلیغات
اهل بهشت - حادثۀ هولناک قیامت چیست؟ « پیام الهی 55 »
اهل بهشت
امیدوارم روزی شود که همه ی پیام های دنیا این باشد که مهدی آمد ...
حدیث روز


ایران هلند فرانسه انگلیس آلمان
ایتالیا ژاپن عربستان کره چین

تبلیغات برای حمایت از مابازدید : مرتبه
تاریخ ارسال : سه شنبه 7 دی 1389

پیام الهی « 55 »

حادثۀ هولناک قیامت چیست؟

 تشریح صحنه قیامت و اینکه چه تحولاتی در عالم پدید خواهد آمد با ابزارهای موجود فعلی که در دستان بشر وجود دارد قابل پیشگویی و تصور نمی باشد اما از گفتار خالق جهان در کُتُب الهی می توان به حقایقی دسترسی پیدا کرد که قابل اطمینان و قطعی می باشد.

و...

دانشمندان می گویند نظم کرات آسمانی به یک نیروی قوی که تمام کرات را در چنبر قدرت خود گرفته و نمی گذارد این نظام از هم بپاشد وا بسته است و این نیرو همان نیروی جاذبه است که در آیه 2 سورۀ رعد هم به آن اشاره شده است. آن خدایی که این نیرو را ایجاد و حفظ می کند می تواند با اراده اش لحظه ای این نیرو را حذف کند و باعث بهم پاشیدگی همه چیز شود.

خداوند در سورۀ قارعه اشاره فرموده که آن حادثه کوبنده خواهد آمد و تو چه می دانی که آن حادثه کوبنده چیست؟ آن روز که مردم مثل ملخ ها به هر طرف پراکنده شوند و کوهها همچون پشم حلاجی شده متلاشی گردند در آن روز نیکوکاران خوش اند و بدکاران نالان و گریان خواهند بود. و یا در آیه 104 سورۀ انبیاء که می فرماید: روزی که طومار آسمانها را در هم پیچیم و مانند اول خلقت در آوریم. آن روز که آسمان شکافته و وعدۀ خدا محقق شود (مزمل آیه 18) روزی که آسمان همچون روغن جوشان شود (معارج آیه 8) و صدها اتفاق و نشانه و رخداد که خداوند در کتا بش به آنها اشاره کرده است از سختی آن روز همین بس که خداوند می فرماید: در آن روز کودک از شدت سختی پیر شود!! (مزمل آیه 17)کوهها مانند تلی از ریگ و غبار پراکنده خواهد شد (مزمل آیه 18 ، واقعه آیه 6).

خورشید و ماه و ستارگان همگی خاموش می شوند:

دانشمندان می گویند در هر ثانیه چهار میلیون تُن از وزن خورشید کاسته می شود و تبدیل به انرژی و حرارت می شود (کتاب نجوم بی تلسکوپ ص 77) و جالب است که خورشید انرژی مصرف کردۀ خود را از راههای دیگر باز می یابد و برای مدت نامعلومی روشن می ماند اما بالاخره تاریک خواهد شد (کتاب ساختمان خورشید ص 127). قرآن هم در 1400 سال قبل در سورۀ تکویر خبر داده است که بساط خورشید برچیده خواهد شد و ستارگان خاموش خواهند شد در این لحظه کوهها به حرکت در خواهند آمد. آری! وقتی در آستانه قیامت قرار است کوهها غبار شوند ابتدا باید کوهها حرکت کنند (تکویر 3، طور 10، نبأ 20) و سپس از ریشه کنده شده و به آسمانها صعود کنند و چنان بر هم کوبیده شوند که تبدیل به غبار و تلی از ریگ شوند (طه آیات 105 و 106). وقتی این وقایع رخ داد کوههای تبدیل به خاک و غبار شده به سطح ناهموار زمین باز خواهند گشت و تمام دره ها و دریاها و پستی و بلندی ها صاف و یکنواخت خواهد شد (طه آیه 106). آری! چون کوهها به منزله میخ ها و زمین به منزلۀ گهواره است. هنگامی که میخ های گهواره کنده شوند گهواره از هم می پاشد، وقتی کوهها متلاشی و کنده شوند زمین از هم خواهد پاشید.

در آستانه قیامت وضع انسان چگونه است؟

در آن لحظه هر کسی فقط و فقط به فکر خودش خواهد بود چرا که خداوند در آیه 10 سورۀ قیامت می‌فرماید: انسان می‌گوید ای وای! به کجا فرار کنم و در آیه 11 می فرماید: هرگز نمی توان فرار کرد. آن روز انسانِ ناتوان به هر کجا پناه برد در زمین خدا پنهان شده است. وقتی قرار است تمام زمین متلاشی شود و تمام آسمانها منهدم شود فرار چه سودی دارد؟ در آن روز مادران شیرده، طفل شیرخوار خود را رها خواهند کرد و آنها را به فراموشی خواهند سپرد و هر زن حامله از شدت هول و ترس و وحشت، سقط جنین خواهد شد و مردم متوحش و حالت مستی پیدا می کنند در حالی که مست نیستند لیکن عذاب خدا سخت است (حج آیات او2). در آن روز ترس و وحشت چنان است که عزیزترین چیزها و گرانبهاترین اشیاء نزد مردم، پَست و ناچیز خواهد بود وکسی به آنها توجهی نخواهد کرد (تکویر آیه 4). در آن روز وقتی که زمین به لرزه درآید و محتویات گرانقیمت خود را بیرون ریزد انسان از روی تعجب می گوید چرا زمین چنین می‌كند؟ آن روز است که زمین به سخن درمی آید و اخبار و حقایق را بیان می کند (زلزال آیات ا تا 4). در آن لحظه که زمین جواهراتش را بیرون ریزد مردم هیچ تمایلی به آنها نخواهند داشت و باارزش ترین چیزها معطل خواهد ماند (تکویر آیه 4). در آن هنگامه وحشتناک دریاها آتش می گیرد (تکویر آیه 6) و حتی منفجر می شوند (انفطار آیه 3) گویا مولکول های آب که به اراده خدا از ترکیب هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده در لحظه ای تماماً تجزیه می شوند و ناگهان بمبی هیدروژنی به اندازۀ تمام دریاها و اقیانوسها منفجر می شود. در این میان فقط یک نفخۀ صور دمیده می شود و زمین و زمان و کوههاوآسمانها در هم می ریزد و همۀ موجودات بجز کسی که خدا بخواهد نیست و نابود می‌شوند (الرحمن آیه 25و زمر آیه 68)حتی کسانی که قبلاً مرده اند نیز چون زندگی برزخی دارند برای بار دوم می میرند (غافر 11و بقره154 و آل عمران 169و170 و مومنون 100) و فقط ذات پاک پروردگارت که دارای شوکت و عظمت است باقی می‌ماند (الرحمن آیه 26) در این لحظه برای بار دیگر در صور دمیده می شود و ناگهان همۀ مُردگان از اولین تا آخرین سر از قبرها درمی آورند و به سوی پروردگارشان شتابان بدنبال فردی می‌روند تا در محکمۀ الهی حاضر شوند (زمر آیه 68 و یس آیه 51).

برادران و خواهران! بیاییم لحظه ای از یاد آن روز عظیم غافل نشویم که فردا دیر است. اینکه خداوند دائماً انسان ها را از این روز می ترساند دلیل بر وحشتناک بودن آن دارد. آری! کسی که به این روز یقین دارد و به حرف خدا اعتماد دارد چیزی جز جلب رضای خدایش را نمی طلبد ؛ در قبال بدی های مردم نیکی می‌كند (رعد آیه 22) غضب نمی کند (آل عمران آیه 134) دور عمل زنا نمی رود (اسراء32). احترام پدر و مادر را می گیرد (اسراء آیه 23) با مردم تکبّر نمی کند (حج آیه 9) در سختی ها صبر پیشه می کند (رعد آیه 22 ) برای جلب رضای خدا انفاق می کند (آل عمران آیه 134) غیبت نمی کند و در کار دیگران تجسس نمی کند و از بسیاری گمانهای بد دوری می کند (حجرات آیه 12) بندۀ خدا را تمسخر نمی کند، و از دیگران عیب جویی نمی کند و دیگران را با لقب زشت صدا نمی زند (حجرات آیه 11) کارهای زشت خود را مورد بازبینی قرار می دهد و سعی در ازالۀ آنها می کند (معراج السعاده ص 50). با انسان های بد و کسانی که متدین نیستند و اهل نماز نمی باشند همنشینی و نشست و برخاست نمی کند و از هرچه که باعث تحریک قوۀ شهوت و غضب است اجتناب می کند و دل و گوش و چشم خود را حفظ می کند چرا که چشم و گوش؛ دل را به دنبال خود می کشد. عیوب و زشتی هایش را توجیه نمی کند و سعی می کند زشتی های اخلاقی خود را پیدا کرده و خود را پاک سازد و اگر کسی عیب او را گفت دعایش می‌ كند و خلاصه اینکه قرآن را؛ که گفتۀ خداوند است آویزۀ گوش خود قرار می دهد و به آن عمل می کند، در این صورت در هنگامۀ وحشتناک قیامت در امنیت کامل بسر خواهدبرد و بر مرکبی از نور سوار و به او بشارت می دهند و شادمان خواهد بود (حدید آیات 12 و 13، ذاریات آیه 15، حج آیه 14)

 لحظه ای با امام زمان:

امام زمان (عج) فرموده است اگر مؤمنی در مجالس سوگواری، بعد از ذکر مصائب حضرت امام حسین (ع) برای من دعا کند من برای او دعا می کنم (مکیال المکارم ج1 ص 333).

بارپروردگارا! تو را به اضطرار عمّۀ مظلومۀ امام عصر (ارواحنا فداه) در شب شام غریبان و به ناله ها و اشک های یتیمان آن شب در فرج منتقم آل عبا تعجیل بفرما (آمین)

« برای تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، بر محمد و آل محمد صلوات »

اجرکم عندالله مجتمع قرآنی فرهنگی مسجد و حسینیه عبدالرحمن ابوزیدآباد

  

طبقه بندی: مقالات - پیام های الهی، 
ارسال شده توسط مدیر
لینک باکس