تبلیغات
اهل بهشت - رفیق شناسی آیین پیدا كردن دوست « پیام الهی 48 »
اهل بهشت
امیدوارم روزی شود که همه ی پیام های دنیا این باشد که مهدی آمد ...
حدیث روز


ایران هلند فرانسه انگلیس آلمان
ایتالیا ژاپن عربستان کره چین

تبلیغات برای حمایت از مابازدید : مرتبه
تاریخ ارسال : یکشنبه 28 آذر 1389

پیام الهی « 48 »

رفیق شناسی آیین پیدا كردن دوست 

انسان در تمام دوران از كودكی تا لحظه مردن نیازمند رفاقت و دوستی با دیگران است.ارسطو می گوید:انسان به دوست خوب نیازمند است تا درخوشی با او صحبت و همنشینی كند ودرگرفتاری یاور هم باشند.(ازكتاب چكیدة اندیشه ها،ج1 ،ص 235 از سید یحیی برقعی).  پیامبر بزرگوار اسلام (ص) فرمودند:دوست صالح وخوب از تنهایی بهتر است وتنهایی از دوست بد بهتر است.

و...

(آثار الصادقین ج 2 ص 268 ).  امام علی (ع) فرمودند:انسان بدون دوست غریب است (نهج البلاغه قصار 62 ) و باز فرمودند ناتوانترین آدم ها كسی است كه نتواند با كسی دوست شود و ناتوانتر از این آدم كسی است كه دوستان خود را از دست بدهد.‌(نهج البلاغه قصار 11 ) . لقمان حكیم به پسرش گفت : پسرم هزار دوست انتخاب كن كه هزار دوست هم كم است.  سقراط می گوید:هركس آرزویی دارد یكی مال می خواهد،یكی زیبائی و دیگری افتخار،ولی به نظر من پیدا کردن یک دوست خوب،صالح،عالم،عابد،ومؤمن، به سختی امکان پذیر است به همین دلیل پیامبر بزرگوار اسلام (ص)فرمود: دو چیز درآخرالزمان كمیاب است؛دوست مورد اعتماد و پول حلال!! و امام علی (ع) فرمود دوست خوب از یاقوت سرخ كمیاب تر است.( تحف العقول ص 404 ) . شخصی رادر حال طواف  به دور کعبه دیدند كه دعا می كند كه خدایا دوستانم را اصلاح كن،پرسیدند پس چرا برای خودت اینگونه دعا نمی كنی،گفت وقتی برگردم اگر دوستانم صالح باشند مرا اصلاح می كنند و اگر   فاسد باشندمرا گمراه می كنند!

ابن یمین می گوید:

دلا یاران سه قسم اند ار بدانی                              زبانی  اند و  نانی اند  و جانی

به نانی نان بده از در برانش                                  نوازش  كـن به  یاران زبـانی

ولیكن یار جانی را نگه دار                                  به جانش جان بده  گر  میتوانی

رفاقت حد و مرز دارد:

اسلام انسان را درهمه چیز از زیاده روی بر حذر می دارد.انسان باید در دوستی خود با دیگران میانه رو باشد و اعتدال را حفظ نماید.زیراهستند کسانی كه رفاقت آنها تا حدی نزدیك می شود كه راز دل  و سخنان محرمانه را برای همدیگر بازگو می كنند و اگر روزی رفاقت آنها بهم بخورد آنموقع است كه همه اسرار افشا و برملا می شود و همدیگر را مخدوش وآبروی همدیگر را بر باد  می دهند .به همین دلیل امام رضا(ع)میفرماید اسرار توهمچون خون توست که بایدفقط در رگ خودت جریان یابد. امام علی(ع) فرمود:دردوستی بارفیقت زیاده روی نكن چراكه ممكنست اوروزی دشمنت شود(نهخ البلاغه قصار 260)

امام صادق (ع) فرمود:تمام رازهای خود را به دوست و رفیق خود مگو،مگر آن رازهایی كه اگر دشمنت هم بداند ضرری به تو نمی رساندوچه بسا دوستت روزی دشمن تو شود(بحارالانوار ج 4 ص 177).چون انسان با عوامل اجتماعی و محیط و شرایط زمانی تغییر میکند و همینطور  وسوسه های دنیا و خطرات آن روی روحیة افراد تاثیر می گذارد به همین دلیل كسی كه امروز با تو خوب است معلوم نیست كه فردا با تو چگونه باشد.در این رابطه  مرحوم ملا محسن فیض كاشانی (ره) می گوید:

با دوست مگـو رازی،هرچند امین باشـد                         شاید ز برونِ در ،دشمن به كمین باشد

چون دوست بود همدم،دَم هم نبود محرم                          آگه بود از رازت با دل چو قرین باشد

رازی كه نبی از حـق بی دم شنـود آنـرا                         روحـش نبود مَحرم،هرچند امین باشـد

آیا هركس لیاقت رفاقت با تورا دارد؟

خیر : باهر كسی نباید رفیق شوی چرا كه شایستگی تو را ندارد.انسان عاقل ابتدا آدم ها را امتحان می كند و سپس دوستی و رفاقت خود را عمیق می كند و به او اعتماد و اطمینان می كند.پیامبر بزرگوار اسلام (ص)خبر داده است  كه در  آخرالزمان آدم هایی هستند كه در ظاهر دوستند ولی در نهان دشمن!(كتاب آیین دوستی ص 299).امام علی (ع)فرمود: اعتماد به دیگری قبل از آزمایش او،نشانة كم عقلی است (غررالحكم ج 2 ص 86).واز رفیقت ایمن مباش تا اینكه او را امتحان كنی و باز فرمود قبل از آزمایش به دوستت اعتماد مكن وهرگز به دوستت اعتماد  صددرصد  نكن و بدان که  در هنگام بلا و سختی است كه دوستت آزمایش می شود.(غررالحكم ج 2)حقیقتاً یکی از مهمترین امتحاناتی که در دوست یابی باید به آن توجه شود دین وایمان است .اگر دوستِ انسان همه چیز داشته باشد اما بی دین باشد این دوست از دشمنِ جان بدتر است چرا که مثل خوره دین را میبرد .در طول تاریخ انسانهای بدبختی بوده اند که به دلیل دوست بد به پیامبران الهی ناسزاگفته وبد ترین تهمت ها وارد کردند چنین ادمی جایگاهش اتش جهنم ویکی ازعذابهایش عذاب حسرت وتغابن خواهد بود مؤید این جملات آیه 28 سوره فرقان است که چنین آدمی در قیامت  خواهد گفت ای وای برمن ای کاش فلانی رادوست خود انتخاب نکرده بودم .حضرت سلیمان وامام علی(ع)در حدیثی مشابه فرموده اند برای شناخت انسانهاببینید دوستان آنها چه کاره هستند.امام جواد (ع) فرموداز دوستی با انسان بد بپرهیزیدچرا که مثل شمشیر برهنه ظاهری زیبا ولی باطنی زشت دارد.    

امام حسن مجتبی (ع) فرمود:  پسرم با احدی دوستی مكن تا بدانی كه به كجاها می رود و باچه افرادی نشست و برخاست می كند و ...

خداوندا آن دوست واقعی ودلسوز را از پشت پرده غیب ظاهر سازوبار دیگر نعمتت را بر ما تمام کن. (آمین)

« برای تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، بر محمد و آل محمد صلوات »

اجرکم عندالله مجتمع قرآنی فرهنگی مسجد و حسینیه عبدالرحمن ابوزیدآباد

  

طبقه بندی: مقالات - پیام های الهی، 
ارسال شده توسط مدیر
لینک باکس