تبلیغات
اهل بهشت - جبران گناهان از دیدگاه قرآن و روایات « پیام الهی 38 »
اهل بهشت
امیدوارم روزی شود که همه ی پیام های دنیا این باشد که مهدی آمد ...
حدیث روز


ایران هلند فرانسه انگلیس آلمان
ایتالیا ژاپن عربستان کره چین

تبلیغات برای حمایت از مابازدید : مرتبه
تاریخ ارسال : سه شنبه 16 آذر 1389

پیام الهی 38

جبران گناهان از دیدگاه قرآن و روایات

 قبلاً یادآور شدیم که در توبه یکی از ارکان مهم، جبران گناه است که موجب شستن آثار گناه شده و انسان را بطور کامل پاک می سازد. از این جبران در اسلام بعنوان کفّارات و تکفیر  یاد می شود. تکفیر در مقابل احباط است. احباط آن بود که انسان با ارتکاب گناه بزرگ، کارهای نیک خود را پوچ و بی اثر کند ولی تکفیر یعنی انسان با اقدامات نیکو  گناهان سابق خود را بطور کلی بشوید و پاکِ پاک شود. در واقع توبه دارای دو مرحله ترک گناه (پاکسازی) و تقویت جان با عمل صالح (بهسازی) می باشد. در واقع  این دو مرحله مثل یک بیمار است  بیماری است که در مرحله اول با دارو خود را سالم ساخته  و سپس خود را با داروهای تقویتی قوی می کند که سالمِ سالم شود. در توبه هم این دو مرحله برای پاکِ پاک شدن لازم است. در واقع جبران گناه گاهی تا مرحله ای پیش می رود که گناهان قبلی را تبدیل به خوبیها می کند.

و...

جبران گناه از دیدگاه قرآن: مثلاً خداوند در سورۀ رعد آیه 22 وقتی می فرماید: « و آنها که بخاطر رضایت خدایشان صبر می کنند و نماز بپا می دارند و از آنچه به آنها روزی کردیم در پنهان و آشکارا انفاق می کنند و با نیکی ها زشتی ها را می شویند بهشت برای آنهاست » و یا در سورۀ فرقان آیه 70 وقتی می فرماید: «...مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند » و یا در سورۀ هود آیه 114 می فرماید: « نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار چرا که نیکی ها  بدیها را می برد » و یا د سورۀ نساء ایه 31 که می فرماید: « اگر از گناهان کبیره که از آن نهی شده اید اجتناب کنید گناهان شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه عالی وارد می کنیم » و یا در سورۀ عنکبوت آیه 7 که می فرماید: « و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قطعاً گناهان آنها را محو    کرده وآنان را جزای بهتر می دهیم » و یا در سورۀ آل عمران آیه 195  که می فرماید: « آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند قسم یاد می کنم که گناهانشان را محو کرده و در باغهای بهشت که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد  کنم ». از آیات فوق نتیجه می گیریم که با توبه واقعی و کرداری صالح خداوند گنهکارترین بنده اش را به بنده ای نیکوکار مبدل می کند و جایگاه بهشت را که  با ارزش تر از اعمال صالح اوست نصیب او می کند!!

جبران گناه از دیدگاه روایات:

رسول اکرم (ص) فرمود: در هر جا هستی از خدا بترس و با مردم با خلق نیک برخورد کن و هرگاه مرتکب گناه شدی آن را با عمل نیک بشوی (بحار ج71 ص242).

امام صادق (ع) فرمود: کسی که در پنهانی گناه کرد در پنهانی حسنه و کار نیک انجام دهد و کسی که آشکارا گناه کند بطور آشکارا کار نیک انجام دهد (وسائل الشیعه ج11 ص383).

امام باقر (ع) فرمود: هرگاه نشانه های توبه در توبه کننده آشکار نشد معلوم می شود که او توبه کننده واقعی نبوده است. نشانه های توبه واقعی آن است که کسانی که بر او حقی دارند را راضی کند نمازهای قضا شده اش را اعاده نماید در برابر مؤمنان متواضع باشد و خود را از هوی و هوس حفظ نماید (میزان الحکمه ج1 ص548).

امام کاظم (ع) فرمود: از کفارات گناهان بزرگ، پناه دادن به انسان پریشان و گرفتار و زدودن اندوه از اندوهگین است (شرح نهج حدیدی ج18 ص135).

شخصی از رسول خدا (ص) پرسید کفارۀ گناه غیبت چیست؟ حضرت فرمود: برای کسی که غیبت او را کرده ای از خدا طلب آمرزش کن (وسائل الشیعه ج15 ص583).

 امام باقر (ع) فرمود: سه کار کفاره و جبران گناه است: 1- سلام کردن 2- اطعام دادن 3- وقتی مردم خوابیده اند با خدا خلوت کردن و نماز شب خواندن!

باز امام باقر (ع) فرمود: چهار خصلت است که اگر در کسی باشد اگر سر تا پایش گناه باشد خداوند گناهانش را به نیکی تبدیل می کند: 1- دروغ نگوید 2- حیا داشته باشد 3- خلق نیک داشته باشد 4- شاکر نعمات خدا باشد (بحار ج71 ص332).

پیامبر اکرم (ص) فرمود: گناهانی هستند که نماز و صدقه آنها را جبران نمی کند شخصی پرسید پس جبران آنها با کدام عمل است فرمود: تحمل رنج و غم و غصه در معیشت است.

فردی از رسول خدا (ص) پرسید: یا رسول ا... گناهانم بسیار شده و اعمال نیکم بسیار کم، پیامبر (ص) فرمود: سجده های بسیار بجا آر چرا که سجده گناهان را آنچنان می ریزد که باد، برگ درخت را می ریزد (بحار ج85 ص162).

« برای تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، بر محمد و آل محمد صلوات »

اجرکم عندالله مجتمع قرآنی فرهنگی مسجد و حسینیه عبدالرحمن ابوزیدآباد

  

طبقه بندی: مقالات - پیام های الهی، 
ارسال شده توسط مدیر
لینک باکس