تبلیغات
اهل بهشت - توبه « پیام الهی 36 »
اهل بهشت
امیدوارم روزی شود که همه ی پیام های دنیا این باشد که مهدی آمد ...
حدیث روز


ایران هلند فرانسه انگلیس آلمان
ایتالیا ژاپن عربستان کره چین

تبلیغات برای حمایت از مابازدید : مرتبه
تاریخ ارسال : دوشنبه 15 آذر 1389

پیام الهی 36

توبه

در پیامهای الهی بحث گناهان و اثرات مخرب آنها توضیح داده شد. با توجه به اینکه انسان موجودی است دارای عقل و آزادی و اراده و ایمان و غرایز و هوای نفس و شیطان که او را به سمت گناه یا ثواب می کشاند. ودر واقع در درون هر انسان ترازویی قرار دارد که در یک کفه عقل و ایمان و در کفه دیگر هوای نفس و شیطان قرار دارد حال هر کدام از کفه ها که سنگین تر باشد انسان را به سمت ثواب یا گناه می کشاند.

و...

یکی از نعمت هایی که خداوند به بشر داده است نعمت توبه از سوی خداوند می باشد و این موضوع یکی از نشانه های بزرگ رحمت و لطف وسیع الهی است. با توجه به اینکه گاهی نیروی هوی و هوس وشیطان بر نیروی عقل وایمان غلبه میکند  و این باعث روی گرداندن انسان از خدا و دور شدن از خدا می شود و اینجاست که انسان تابع شیطان شده و مرتکب گناه می شود و این ارتکاب به گناه ممکن است کوتاه مدت یا یک عمر ادامه داشته باشد.  اینجاست که گاهی عقل بکار می افتد و همراهی عقل با ایمان موجب انقلابی درونی می شود که به آن توبه می گویند. در اصل توبه یعنی بازگشتن مجدد به سوی خداوند و معذرت خواهی کردن از او و اعتراف به گناه می باشد. در اسلام توبه دارای چهار شرط است:

1- ترک گناه    

2 - پشیمانی از گناه

3- تصمیم بر عدم تکرار گناه

4- تلافی و جبران گناهان (راغب در مفردات ص 74).

خداوند در آیه 3 سورۀ هود می فرماید: از پروردگار خود آمرزش بطلبید سپس به سوی خدا بازگردید. تقدم استغفار بر توبه در این آیه به ما یاد می دهد که برای بازگشتن به سوی خدا، اول باید استغفار کرد: یعنی باید از او خواست که ما را بشوید و پاک کند و سپس به حضور بطلبد واز کمالات انسانی و اوصاف الهی بدهد . 

استغفار و توبه در قرآن:

در قرآن ذات پاک خداوندگار، 91 بار به عنوان غفور (بسیار آمرزنده) و پنج بار به عنوان غفار (بسیار بخشنده) یاد شده است و در بیش از 80 بار سخن از توبه و بازگشتن به سوی خدا و قبولی توبه آمده است که به ذکر چند مورد می پردازیم:

1- در آیه 135 سورۀ آل عمران می خوانیم: از نشانه های پرهیزکاران اینست که هر گاه مرتکب عمل زشت شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود از خدا آمرزش می طلبند.

2-در آیه 110 سورۀ نساء می خوانیم: کسی که کار بدی انجام دهد  یا به خود ستم کند  سپس از خداوند طلب آمرزش نماید خواهد فهمید که خدا چقدر آمرزنده و مهربان است .

3-در آیه 9 سوره مائده می خوانیم:خداوند به آنها که ایمان آورده اند و عمل صالح  انجام داده اند وعده آمرزش و پاداش عظیمی داده است.

4- در آیه 53 سورۀ زُمر می خوانیم: ... ای بندگان من که برخود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خداوند نا امید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد چرا که او بسیار بخشنده و مهربان است.

5-در آیه 186 سوره  بقره می خوانیم: ای پیا مبر! هنگامی که بندگان من از تو دربارۀ من می پرسند بگو من بسیار به آنها نزدیکم وقتی مرا بخواند پاسخ می دهم پس به من ایمان آورید تا راهنمایی شوید.

یار نزدیکتر از من به من است                   وین عجب بین که من از وی دورم!

در تمام آیات فوق برمی آید که خداوند از حال درونی تک تک انسانها خبر دارد و به آنها از رگ گردنشان نزدیک تر است و در باب آمرزش گناهانشان اولاً باید از خدا درخواست آمرزش کرد و به بخشندگی و قدرت او ایمان داشت تا او هم ببخشد و گرنه گنهکاری که پشت به خدا کند خدا هم او را به حال خود رها کند و بالعکس، گنهکار80 ساله هم که  تمام عمر گناه کرده اگر با جان و دل رو به درگاه خدا کند قطعاً  خدا او را می آمرزد.

در سورۀ یوسف وقتی برادران گنهکار، یوسف پیامبر را در چاه انداختند و یعقوب پیامبر را بواسطه کردار زشت شان آزردند چون به یاد خدا افتادند و طلب آمرزش کردند خدا هم آنها را بخشید و جالب است که حتی از نسلشان پیامبری دیگر بنام موسی کلیم ا... آفرید .

عزیزان ! براستی با داشتن چنین خدایی کدام آدم عاقل خود را مستحق جهنم می کند؟

6- در آیه 31 سورۀ نور می خوانیم: همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان، شاید رستگار شوید.

7- در آیه 25 سورۀ شوری می خوانیم: خدا کسی است که توبه بندگانش را می پذیرد و بدی های آنها را می بخشد و به هر چه می کنید آگاه است.

8- در آیه 222 سورۀ بقره می خوانیم: حقیقتاً خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

9- در آیه 74 سورۀ مائده می خوانیم: آیا توبه نمی کنند و به سوی خدا باز نمی گردند و از خدا طلب آمرزش نمی کنند در حالی که خدا این همه آمرزنده و مهربان است!!

بار پروردگارا تو درون ما را می دانی زشتی های ما را ببخش و ما را در زمره صالحان داخل گردان (آمین) 

« برای تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، بر محمد و آل محمد صلوات »

اجرکم عندالله مجتمع قرآنی فرهنگی مسجد و حسینیه عبدالرحمن ابوزیدآباد

  

طبقه بندی: مقالات - پیام های الهی، 
ارسال شده توسط مدیر
لینک باکس