تبلیغات
اهل بهشت - تعدیل غریزۀ جنسی « پیام الهی 14 »
اهل بهشت
امیدوارم روزی شود که همه ی پیام های دنیا این باشد که مهدی آمد ...
حدیث روز


ایران هلند فرانسه انگلیس آلمان
ایتالیا ژاپن عربستان کره چین

تبلیغات برای حمایت از مابازدید : مرتبه
تاریخ ارسال : پنجشنبه 6 خرداد 1389

پیام الهی 14

تعدیل غریزۀ جنسی

با توجه به اینکه انسانِ خاکی برای رسیدن به بهشتی عالی می بایست با خواسته های شیطانی و درونی یک جهاد مداوم و قوی داشته باشد در این بحث، عوامل تعدیل غریزۀ جنسی مطرح می شود.


عامل اول: توجه به کرامت و ارزش های انسانی:

و...

 عامل اول: توجه به کرامت و ارزش های انسانی:

امام علی (ع) می فرماید: « کسی که نفسش را احترام کرد شهوت در نظرش پست و کوچک می شود »   (1) و چون جوانان، عزت طلب هستند و ذلت گریز، هرگز خواری و پستی را برنمی تابند. مسلّماً بی پروایی جنسی نابود کنندۀ عزت و شرافت انسان و رسوایی و آبروریزی است. امام علی (ع) فرمود:« کسی که شرافت ذاتی اش را بشناسد خود را از پستی شهوت مصون می دارد »(2) همه جوانان بر اساس فطرتشان دوستدار سجایای اخلاقی مثل درستی، عدل، انصاف، امانتداری و وفای به عهد هستند اما در مقابل این خواستۀ والا، غریزه ای وجود دارد که اگر تعدیل نشود همه آنها را سرکوب می کند بنحوی که برای ارضای شهوت ممکن است متوسل به انواع زشتی های اخلاقی مثل دروغ، تهمت، خیانت و جنایت شده و به عزت نفس خود هم صدمه بزند. امام علی (ع) فرمود: « چه بسا لذت ناچیزی که آدمی را از رسیدن به درجات عالی باز می دارد ».(4)

عامل دوم در تعدیل غریزۀ جنسی، یاد مرگ بودن است. امام علی (ع) می فرماید: « ای بندگان خدا از مرگ و سختی های بترسید و در هنگام خطرات جنسی، زیاد به یاد مرگ و قیامت باشید ».(5)

عامل سوم، ازدواج است: راه صحیح ارضای غریزۀ جنسی، ازدواج قانونی است. پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود: « ای جوانان هر کدام که قدرت ازدواج دارید اقدام کنید زیرا ازدواج بهترین راه برای حفظ چشم و عورت از بی عفتی است ».(6) ازدواج در اسلام مستحب است ولی در جایی که نداشتن همسر موجب گناه شود ازدواج واجب می شود.(7)

عامل چهارم، پیشه کردن عفت است. خداوند متعال در آیه 33 سوره نور می فرماید: « آنان که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز کند ». قرآن کریم انسان های عفیف و پاکدامن را الگو به سایر مسلمانان معرفی کرده است. مثلاً از حضرت یوسف (ع) یاد می کند که تمام امکانات زناکردن برایش فراهم بود ولی عفت پیشه کرد و در سخت- ترین شرایط به خدا پناه برد، خداوند هم او را یاری نمود و او را به مقام پادشاهی رسانید و او را به لطف خودش مخصوص گردانید و فرمود: « ما اجر هیچ نیکوکاری را ضایع نمی کنیم و اجر عالم آخرت برای اهل ایمان و مردم پرهیزکار بسیار بهتر از اجر و مقام دنیوی است ». (سوره یوسف، آیه 57)

شبیه همین واقعه برای یک مرد غیر معصوم بنام شیخ رجبعلی خیاط اتفاق افتاده است. او یک خیاط درستکار بود، در دوران جوانی (دوران اوج شهوت و غرور) دختری زیبا از بستگانش او را در خانه ای خالی به دام انداخت و از او درخواست مراوده و گناه کرد. رجبعلی می گوید به خودم گفتم خدا می تواند به کرّات تو را امتحان کند بیا یکبار تو خدا را امتحان کن و از این لذت آماده برای خدا صرف نظر کن. سپس به خداوند عرضه داشتم: خداوندا! این گناه آماده را برای رضای تو ترک می کنم پس تو هم مرا برای خودت تربیت کن(11) و به موقع و دلیرانه همچون یوسف، عفت پیشه کرد و دعایش به سرعت مستجاب شد و موجب بصیرت و الهی شدن او شد.

و یا ماجرای جوان پارچه فروشی که زنی شیفته او شد و او را به بهانه خرید پارچه به خانه خود برد و تمام درها را بست و او را با عمل و سخنانی شهوت انگیز تحریک کرد اما او گفت به خدا پناه می برم و او را نصیحت کرد اما اثر نکرد و زن او را تهدید کرد که اگر به خواسته من تن ندهی آبرویت را می برم جوان گفت پس لحظه ای اجازۀ دستشویی بده و رفت خود را با نجاست آلوده کرد وقتی او را در آن شرایط دید زن متنفر شد و او را بیرون کرد. بدین ترتیب با یک لحظه عفت پیشگی و پیروزی بر شهوت، خداوند به او علم تعبیر خواب آموخت و او کسی نبود جز ابن سیرین معبّر معروف خواب.(12)

 البته تسلط بر نفس و حفظ عفاف و تعدیل غریزۀ جنسی کاری بسیار دشوار می باشد. امام علی (ع) می فرماید: « شهوت، بیماری کشنده ای است که بهترین داروی آن صبر و پایداری در مقابل آن است ».(13) آنچه مهم است اینست که تکرار عادات ناپسند و گذشت زمان به نفع انسان نیست زیرا خواهش های نفسانی و غریزۀ جنسی در حد معینی متوقف شدنی نیست. در این باب امام علی (ع) می فرماید: « پیش از آنکه امیال نفسانی به تندروی عادت کنند با آنها مبارزه کن زیرا اگر نیرومند شوند فرمانده تو خواهند شد و تو را به هر سو که بخواهند خواهند برد ».(20) مولوی می گوید:

 

زانکه خوی بد بگشتت استوار              مور شهوت شد ز عادت همچو مار

مار شهوت را بکش از ابتدا                  ورنه اینک گشت مارت اژدها (21)

 

راه دیگر برای تعدیل غریزه سرکش شهوانی، مؤاخذه و تنبیه نفس است!

مجازات خویش در برابر زیاده خواهی جنسی، از ملامت شروع می شود و سپس محروم کردن خود از بعضی لذایذ زندگی در یک مدت معین و محدود و یا پرداخت غرامت در قبال فعل حرام مثلاً هر روز که هوای نفس بر تو چیره شد خود را موظف بدان فردای آن روز را روزه بداری تا با مراقبه و معاقبه بر هوای نفس خود سخت گیری کرده باشی و آن را در برابر خود تسلیم نموده باشی! (30) و (31)

توجه به مسأله ورزش و فعالیت های بدنی، راه دیگر تعدیل غریزۀ جنسی بخصوص در جوانان است. ورزش مقداری زیادی از انرژی بدنی و فکری جوان را به خود مشغول می دارد. بنابراین ورزش هایی چون شنا، اسب سواری، کوه نوردی، راه پیمایی و . . . علاوه بر اینکه جسم را نیرومند می کند عامل مؤثری برای آرام نگه داشتن نیروی شهوت هم هست و از آنجا که امام علی (ع) می فرماید: « بیکاری و ابطال وقت، مادر همه عیب هاست »(23) معلوم می شود که بزرگترین دام برای انحراف جوانان، وقت های خالی و بیکاری است. در این شرایط، ورزش بهترین روش برای پر کردن اوقات فراغت بوده و نقش بسیار مؤثری در دور کردن افکار شهوانی دارد.

راه دیگر تعدیل غریزۀ جنسی، توجه و امید به پاداش الهی است. امام علی (ع) فرمود: « کسی که به بهشت علاقه دارد خواهش- های نفسانی را فراموش می کند »(34). امام باقر (ع) فرمود: « بهترین عبادت، عفتِ میل جنسی و شکمی است ».(35)

راه دیگر تعدیل غریزۀ جنسی، توجه به عاقبت شهوترانی است. امام علی (ع) می فرماید: « هر گاه در حال لذت هستی این را بدان که بزودی زایل می شود و اگر در هر نعمتی هستی بخاطر داشته باش که روزی سلب خواهد شد. در بلایا و مصائب هم انتظار رفع آن را داشته باش زیرا این، یادآوری نعمت را پایدارتر و شهوات را دور می سازد ».(41) به قول امام (ع) لذتی که آنی است و آمیخته با رنج و گرفتاری، لذت نیست.(42) باز مولای شیعیان، آن مرد حکیم فرمود: « کسی که شهوتش بر او غلبه کند روح و روانش سالم نمی ماند ».(43) آری! تحریک مداوم جنسی انسان را پیوسته در اضطراب و ناآرامی نگه می دارد و روح او را خدشه دار می کند ترس از رسوایی، هراس از قوانین و عذاب وجدان جانش را چون خوره می سازد. باز امام علی (ع) می فرماید: « هر کس نگاهش را از نامحرم فروبندد قلبش آسوده می شود ».(44) در همین راستا خداوند متعال در آیه 53 سوره احزاب می فرماید: « هرگاه از زنان چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید که این برای دلهای شما و آنان پاکیزه تر است ».

امروزه آزادی جنسی و بی بند و باری اخلاقی، سرمنشأ یکسری بیماری های مقاربتی نظیر سیفیلیس، سوزاک و ایدز شده که این مسأله گواه بر این مدعاست . از دیگر عواقب شهوترانی، تضعیف نیروی عقل و تصمیم گیری و محرومیت از بصیرت کلام حق و قرآن و محرومیت خوش نامی و آزادی و محرومیت از سعادت ابدی که بهشت برین است خواهد بود.

خداوندا! توفیق عطا فرما تا بر نیروهای خطرناکی چون خشم، وهم و شهوت غلبه نماییم (آمین)

« برای تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت، بر محمد و آل محمد صلوات »

اجرکم عندالله مجتمع قرآنی فرهنگی مسجد و حسینیه عبدالرحمن ابوزیدآباد

  

طبقه بندی: مقالات - پیام های الهی، 
ارسال شده توسط مدیر
لینک باکس